نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی از عالم برزخ در وجودشناسی ابن‌سینا

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-132

رضا محمدنژاد؛ جعفر شانظری


2. معیار در جوهر و عرض بودن مقوله‌ها

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-20

جعفر شانظری؛ هوشنگ زارع