نویسنده = عباس جوارشکیان
واکاوی نگرش صدرایی به نفی ظهورغیر خداوند در ادعیه مأثوره و اسانید روایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.30513/ipd.2023.5098.1431

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان؛ حمید اسفندیاری


عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 119-140

10.30513/ipd.2021.1302

فرزانه رنجبرزاده؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی