کلیدواژه‌ها = عالم مثال
تعداد مقالات: 3
1. رابطه عالم مثال و عالم طبیعت از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ اشراق

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-40

جواد پارسایی؛ احمد شه گلی


2. تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-44

جواد پارسایی؛ سیدمحمد موسوی بایگی


3. مبادی فلسفی وحی در اندیشۀ ملاصدرا

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-31

علی ارشدریاحی؛ مسعود رهبری