کلیدواژه‌ها = معاد جسمانی
تعداد مقالات: 4
1. معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-186

10.30513/ipd.2020.527

سیدمحمد موسوی بایگی؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی؛ محمد مغربی


2. معاد جسمانی از منظر قاضی سعید و آقاعلی مدرس

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-150

سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری


3. تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا دربارۀ معاد جسمانی

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-80

محمداسحاق عارفی شیرداغی


4. معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-54

رضا اکبریان؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی