آدرس سامانه قدیم نشریات علمی جهت مشاهده شماره های قبلی:

http://paper.razavi.ac.ir/old

لازم به ذکر است سامانه جدید نشریات علمی از تاریخ 1-7-1398 راه اندازی شده است و به مرور به روز می شود.

شماره جاری: دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-278 

6. مقایسه تطبیقی مسأله شر از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و اسپینوزا

صفحه 103-122

رامین گلمکانی؛ رسول پاداش پور؛ محمدمهدی سلامی


9. معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

صفحه 171-186

سیدمحمد موسوی بایگی؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی؛ محمد مغربی


10. بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


11. بررسی برهان خلقت اِنتروپیک

صفحه 207-226

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی