آدرس سامانه قدیم نشریات علمی جهت مشاهده شماره های قبلی:

http://paper.razavi.ac.ir/old

لازم به ذکر است سامانه جدید نشریات علمی از تاریخ 1-7-1398 راه اندازی شده است و به مرور به روز می شود.

شماره جاری: دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-280 

3. تبیین شاخصه‌های علم از نگاه قاضی سعید قمی

صفحه 45-66

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن‌آبادی؛ جعفر شانظری


6. تحلیل انتقادی برهان صدیقین ملاصدرا بر مبنای دو رویکرد

صفحه 109-128

علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی حسن‌آبادی؛ ربابه جلیلی بهابادی