اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 117
تعداد پذیرش 14
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 31

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 102
تعداد مشاهده مقاله 1219
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1571
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 152 روز
درصد پذیرش 12 %