دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


(تصویر پروانه انتشار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


(تصویر رتبه علمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی حدیث "داخل فی الاشیاء..." و قاعده فلسفی "بسیط الحقیقه ..."

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.5044.1427

رامین گلمکانی؛ سید علی دلبری؛ محمد غلامی جامی


جایگاه زبان در علم مدنی فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.5182.1440

محمدرضا قائمی نیک


مقایسه تطبیقی خلافت از نگاه شیخ صدوق و ابن‌عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.4933.1416

سید محمد امین درخشانی؛ مهدی آزادپرور


سبزواری‌‎نکوهی در نقاب سبزواری‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.5422.1460

محمدرضا ارشادی نیا


گسترۀ معرفت‌شناسی خیال از نظرگاه فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.5101.1433

زینب برخورداری؛ سیده مهدیه پورصالح امیری


بازتقریر موضع تشکیک نسبت به موضوع فلسفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.4813.1407

غلامعلی مقدم


اصل «تمایز وجود از ماهیت»: بررسی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.4880.1411

لیلا کیان خواه


تحلیل حشر تبعی از منظر صدرالمتألهین و مواجهه با اشکالات رجوع الی الله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.30513/ipd.2023.5177.1439

محمد موسوی بایگی؛ محمدتقی رجائی؛ مصطفی اسفندیاری


علمی ترویجی

مطالعه انتقادیِ نگاه کانت به آزادی از منظر فلسفه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.30513/ipd.2023.5558.1471

علی انصاری بایگی؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ داود حیدری


مقاله پژوهشی

واکاوی نگرش صدرایی به نفی ظهورغیر خداوند در ادعیه مأثوره و اسانید روایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.30513/ipd.2023.5098.1431

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان؛ حمید اسفندیاری


دیدگاه علامه جعفری(ره) در تبیین عقلانی و علمی عمل و مواجهه با چالش های نظریه علّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.30513/ipd.2023.4732.1401

حسن لاهوتیان؛ عبدالله نصری


بررسی انتقادی دیدگاه استفان هاوکینگ درباره ملازمه میان «بی‌آغازی زمانی کیهان» و «خداناباوری» بر اساس مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.30513/ipd.2023.5373.1456

احمد منصوری ماتک(گیلانی)؛ فهیمه شریعتی؛ سید مجید صابری فتحی


رهیافت تطبیقی به حدوث جسمانی نفس در کلام اسلامی و حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.30513/ipd.2023.5313.1452

مصطفی عزیزی علویجه


تبیین مبانی فلسفی قدرت تأثیر فضای مجازی با تکیه بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.30513/ipd.2023.5282.1451

حسن اورعی؛ طاهره کمالی زاده؛ مریم صانع پور؛ زهره معماری