نویسنده = ������������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی)

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-96

احمد شه گلی؛ عسکر دیرباز؛ عبدالحسین خسروپناه