اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 300
تعداد پذیرش 35
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 202
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 88

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 241
تعداد مشاهده مقاله 8799
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10669
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 167 روز
درصد پذیرش 12 %