اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 202
تعداد پذیرش 15
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 124
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 59

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 210
تعداد مشاهده مقاله 3997
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4641
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 152 روز
درصد پذیرش 7 %