اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 411
تعداد پذیرش 48
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 305
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 119

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 25930
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18567
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 176 روز
درصد پذیرش 12 %