اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 470
تعداد پذیرش 57
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 356
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 131

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 276
تعداد مشاهده مقاله 34395
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24150
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
درصد پذیرش 12 %