اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 369
تعداد پذیرش 48
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 268
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 111

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 262
تعداد مشاهده مقاله 17536
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15652
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 176 روز
درصد پذیرش 13 %