اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 217
تعداد پذیرش 25
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 142
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 63

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 221
تعداد مشاهده مقاله 5044
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6345
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 155 روز
درصد پذیرش 12 %