اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 268
تعداد پذیرش 25
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 83

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 224
تعداد مشاهده مقاله 7120
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9229
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 155 روز
درصد پذیرش 9 %