اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 505
تعداد پذیرش 71
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 373
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 136

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 40479
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28767
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 200 روز
درصد پذیرش 14 %