تعداد دوره‌ها: 17

تعداد شماره‌ها: 29

تعداد مقالات: 251

تعداد مقالات ارسال شده: 538

تعداد مقالات پذیرفته شده: 79

تعداد مقالات رد شده: 386

درصد پذیرش: 15

تعداد مشاهده مقاله: 44,225

اطلاعیه مهم:

چنانچه پس از انجام ثبت‌نام اولیه در سامانه و یا بازنشانی رمز در صورت فراموشی،
با پیغام خطای ارسال ایمیل مواجه شدید و رمز ورود به ایمیل شخصی‌تان ارسال نشد،
با ذکر نام مجله از طریق ایمیل ارتباطیِ (razaviunmag@gmail.com)
به کارشناسان اطلاع دهید تا اطلاعات ورود برایتان ارسال شود.

این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه علوم اسلامی رضوی با انجمن حکمت و فلسفه ایران است.

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1401(ب- 737امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان-آزاد (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله             ارسال مقاله در مرحله اول بدون هزینه است و نویسندگان محترم می بایست مبلغ 1000000ریال  برای ارسال مقاله به مرحله داوری  و  مبلغ 7000000 ریال در مرحله چاپ مقاله پرداخت نمایند.

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 17، شماره 31، آذر 1402، صفحه 1-312 

مقاله پژوهشی

تبیین مبانی فلسفی قدرت تأثیر فضای مجازی با تکیه بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

صفحه 3-27

10.30513/ipd.2023.5282.1451

حسن اورعی (نویسنده مسئول)؛ طاهره کمالی‌زاده؛ مریم صانع پور؛ زهره معماری


تحلیل کارکردهای معرفت‌شناختی خیال از دیدگاه فارابی

صفحه 29-49

10.30513/ipd.2023.5101.1433

زینب برخورداری؛ سیده مهدیه پورصالح امیری (نویسنده مسئول)


واکاوی نگرش صدرایی به نفی ظهور غیر خداوند در ادعیه مأثوره و اسانید روایی

صفحه 51-71

10.30513/ipd.2023.5098.1431

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان؛ حمید اسفندیاری (نویسنده مسئول)


مقایسه تطبیقی خلافت از نگاه شیخ صدوق و ابن عربی

صفحه 73-97

10.30513/ipd.2023.4933.1416

سیدمحمدامین درخشانی (نویسنده مسئول)؛ مهدی آزادپرور


تحلیل حشر تبعی از منظر صدرالمتألهین و مواجهه با اشکالات رجوع الی اللّٰه

صفحه 243-268

10.30513/ipd.2023.5177.1439

محمد موسوی بایگی (نویسنده مسئول)؛ محمدتقی رجائی؛ مصطفی اسفندیاری


علمی ترویجی

مطالعه انتقادیِ نگاه کانت به آزادی از منظر فلسفه اسلامی

صفحه 269-291

10.30513/ipd.2023.5558.1471

علی انصاری بایگی (نویسنده مسئول)؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ داود حیدری


ابر واژگان

نشریات مرتبط