نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. انسان و عمومیت خلافت الهی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-152

مصطفی میرزایی؛ حسین غفاری؛ محمدمهدی کمالی