نویسنده = ������������ ����������������
انسان و عمومیت خلافت الهی

دوره 11، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 131-152

مصطفی میرزایی؛ حسین غفاری؛ محمدمهدی کمالی


ثبات یا نسبیت گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 51-75

رضا اکبریان؛ محمدمهدی کمالی؛ محمدمهدی کمالی