نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. انسان و عمومیت خلافت الهی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-152

مصطفی میرزایی؛ حسین غفاری؛ محمدمهدی کمالی


2. ثبات یا نسبیت گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-75

رضا اکبریان؛ محمدمهدی کمالی؛ محمدمهدی کمالی