نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ثبات یا نسبیت گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-75

رضا اکبریان؛ محمدمهدی کمالی؛ محمدمهدی کمالی