فرم تعارض منافع

مطالب عمومی

چکیده

فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Form of conflict of interest

چکیده [English]

< p >Form of conflict of interest
A form of conflict of interest is an agreement that the author (s) of an article declare in connection with the publication of an article presented in its entirety as a publication ethic, including plagiarism, misconduct, forgery or submission They have avoided duplication, and there is no commercial interest in this, and the authors have not been paid for their work. The conflict of interest form to the readers of the work shows how the text of the article was prepared and presented by the authors. The responsible author signs and approves this form on behalf of other authors and declares the originality of its content. The author also states that this work has not been previously published elsewhere and has not been submitted to another publication at the same time. Also, all rights to use the content, tables, images, etc. have been assigned to the publisher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Form of conflict of interest