معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Introducing and Criticizing of Logical Positivism

نویسنده [English]

  • Seyyed Mortaza Hosseini Shahrudi
Full Professor at Ferdowsi University of Mashhad