بررسی تطبیقی وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و اسپینوزا

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Comparative Studding of Pantheism in Viewpoint of Ibn Arabi and Spinoza

نویسنده [English]

  • Sayyed Morteza Hosseini Shahroudi
Full Professor at Ferdowsi University of Mashhad