هرمنوتیک فلسفی یا فلسفۀ هرمنوتیکی؛ درآمدی بر هرمنوتیک هایدگر

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

پژوهشگر حوزه علمیه قم


عنوان مقاله [English]

Philosophical Hermeneutics or Hermeneutic Philosophy; an Introduction to Heidegger’s Hermeneutics

نویسنده [English]

  • Ali Fathi
A Researcher in Qum Seminary