فراخوان مقاله آموزه های فقه عبادی

فراخوان مقاله آموزه های فقه عبادی

باسمه‌تعالی

فراخوان مقاله برای دو فصلنامه  آموزه‌های فقه عبادی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

به مقالاتی که مورد تایید داوران قرار گیرد حق التالیف پرداخت می گردد.

به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه آموزه‌های فقه عبادی، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی پژوهشی از کمیسیون اعطای مجوزهای حوزه علمیه خراسان رضوی که مورد تایید وزارت علوم می باشد، گردید.

از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات فقهی خود را از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.

این نشریه در پایگاه های استنادی نمایه می گردد.

 

شیوه تدوین مقالات مطابق دستورالعمل تدوین مقالات در سامانه نشریات می‌باشد.

برخی از زمینه‌های پژوهش در این مجله عبارت است از:

1) مسائل مستحدثه در فقه عبادی

2) فلسفه و نظام فقه عبادی

3) قواعد فقه عبادی

4) ‌‌مسائل خلافیه در فقه عبادی

5) روش فهم احادیث در فقه عبادی

6) فقه عبادی در قرآن

7) تطبق قواعد اصولی بر مسائل عبادی

8. فقه مقارن در عبادیات

نحوه ارسال مقاله: ارسال و دریافت مقالات صرفاً از طریق سامانة مدیریت نشریات به نشانی زیر انجام می‌گیرد.

ارتباط با مدیریت مجله از طریق نشانی دفتر مجله یا رایانامه‌های زیر امکان‌پذیر است.

razaviunmag@gmail.com

http://journals.razavi.ac.ir/