نویسنده = احد فرامرز قراملکی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل انتقادی «نظریۀ بداء بر پایۀ باور به هیولی»

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126

محمدمهدی منتصری؛ احد فرامرز قراملکی


2. امامت؛ روش‌شناختی و چیستی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 118-155

احد فرامرز قراملکی