نویسنده = سیدمحمد موسوی بایگی
تعداد مقالات: 2
1. حل معضل معقول ثانی فلسفی توسط صدرالمتألهین و ثمرۀ آن

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-144

سیدمحمد موسوی بایگی؛ مجتبی رحمانیان


2. ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-150

سیدمحمد موسوی بایگی؛ غلامعلی مقدم