نویسنده = ���������� ������������ ��������������
حل معضل معقول ثانی فلسفی توسط صدرالمتألهین و ثمرۀ آن

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 127-144

سیدمحمد موسوی بایگی؛ مجتبی رحمانیان


ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی

دوره 9، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 127-150

سیدمحمد موسوی بایگی؛ غلامعلی مقدم