نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تطور تاریخی چیستی مشهورات نزد منطق‌دانان مسلمان

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-86

مهناز امیرخانی؛ زینب برخورداری؛ سیده ملیحه پورصالح امیری