نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-186

10.30513/ipd.2020.527

سیدمحمد موسوی بایگی؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی؛ محمد مغربی