نویسنده = ���������� ���������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی وجوه هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-74

حسین بلخاری قهی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی