نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. خداشناسی فلسفی در کلام امام رضا(ع)

دوره 8، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-126

محمدعلی رستمیان؛ احسان صابری