نویسنده = محمداسحاق عارفی شیرداغی
تعداد مقالات: 3
1. علم الهی؛ نقد و بررسی نظریه ابن سینا

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1387، صفحه 3-25

محمداسحاق عارفی شیرداغی


2. بررسی برخی از شبهات درون‌دینی خاتمیت

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1386، صفحه 103-128

محمداسحاق عارفی شیرداغی


3. مرگ و بقای نفس (نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا،سهروردی و ملاصدرا)

دوره 2، شماره 4.5، پاییز و زمستان 1384، صفحه 51-71

محمداسحاق عارفی شیرداغی