نویسنده = ���������� ������������ �������� ����������
نمودهای زیبایی‌شناسی در اندیشه ابن مسکویه

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 141-166

10.30513/ipd.2021.1910.1169

امین رهبر؛ اسماعیل بنی اردلان؛ زهرا گلناز منطقی فسایی