نویسنده = ���������� (�������������� ������)�� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی فناء فی اللّٰه از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 111-139

10.30513/ipd.2021.2697.1224

امین دهقانی؛ حسن معلمی؛ مسعود اسماعیلی