کلیدواژه‌ها = مرگ حرارتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برهان خلقت اِنتروپیک

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-226

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی