کلیدواژه‌ها = روایات «أوّل ما خلق»
تعداد مقالات: 1
1. مخلوق اوّل در روایات و دو مواجهۀ متفاوت

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-101

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم