کلیدواژه‌ها = تجربه زیبایی‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. نمودهای زیبایی‌شناسی در اندیشه ابن مسکویه

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 141-166

10.30513/ipd.2021.1910.1169

امین رهبر؛ اسماعیل بنی اردلان؛ زهرا گلناز منطقی فسایی