کلیدواژه‌ها = حقیقت مضاعف
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ابن رشد بر حیات فلسفی غرب در آستانه رنسانس

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 235-254

10.30513/ipd.2021.1705.1151

سعید محمودپور؛ حبیب‌الله دانش شهرکی؛ سیداحمد فاضلی