دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی در مسئلۀ «حدود و قلمرو عقل در شناخت حقایق»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

موضوع اصلی در نگرش عرفانی ملاصدرا و عرفان نظری ابن عربی، شناخت اسما، صفات و افعال حق تعالی است. در این نگرش ملاصدرا همچون یک عارف واقعی در صدد یافتن راه شناخت حق است. وی معتقد است همان طور که هیچ مخلوقی بدون حق تعالی وجود ندارد، هیچ معرفتی بدون معرفت حق تعالی برای مخلوقات امکان‌پذیر نیست. بدین جهت لازمة شهود حق و ادراک کلیات عقلی، از بین رفتن کوه منیت است (شیرازی، 1386: 36).
ملاصدرا در اغلب آثار و نوشته‌های عرفانی خود، راه و روش عرفانی ابن عربی را دنبال نموده و برای عقل در شناخت حق و اسما و صفاتش حد و مرزی قائل است که طالب حق باید این حدود را بشناسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Idea of Mulla Sadra and Ibn Arabi about the Range and Scope of the Reason in Knowing of Reality

نویسنده [English]

  • Behzad Murtezai
-