تبیین و ارزیابی فهم صفات الهی از منظر میرزامهدی اصفهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قم - حوزه علمیه قم

چکیده

مسئله‌ی شناخت صفات الهی و معناشناسی آن‌ها، یکی از مباحث بسیار مهم و مورد اختلاف در بحث شناخت خداوند متعال است. میرزا مهدی اصفهانی با تاکید بر آیات و روایات، درصدد بیان نوع خاصی از الهیات سلبی است که با سخن دیگر قائلین به الهیات سلبی مانند ابن میمون و قاضی سعید، متفاوت است. از نظر او خداوند دارای صفت است و این صفات به نحو مشترک لفظی وضع شده‌اند. همچنین با توجه به عدم سنخیت میان خالق و مخلوق، عقل انسان‌ ها نمی‌تواند صفات الهی را بشناسد و توصیف خداوند به معلومات و مفهومات و تصورات بشری صحیح نیست بلکه این خداوند است که صفات خود را به انسان‌ها می‌شناساند و به همین سبب، قول به این نظریه منجر به تعطیل شناخت صفات خداوند نمی‌شود. با تبیین و تحلیل این نظریه مشخص می شود که این نظریه در حقیقت منجر به تعطیل عقل در فهم شناخت صفات الهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Evaluating the Understanding of Divine Attributes from the Perspective of Mirza Mahdi Esfahani

نویسنده [English]

  • Mahdi Azadparvar
PhD of Islamic Philosophy, University of Qom
چکیده [English]

The issue of knowing the divine attributes and their semantics is one of the most important and controversial issues in the discussion of knowing the Almighty God. Mirza Mahdi Esfahani, by emphasizing verses and hadiths (traditions), seeks to express a special type of negative theology, which is different from other words of those who believe in negative theology, such as Ibn Maimon (Maimonides, Moses ben Maimon) and Qadi Sa’id. In his view, God has attributes, and these attributes are established equivocally (homonymous). The intellect of human beings cannot also know the divine attributes due to the inconsistency between the Creator and the creature, and the description of God to human notions, concepts and knowledge is not correct, but it is God who introduces his attributes to human beings and for this reason, this quotation of this theory does not lead to the cessation of the knowledge of God’s attributes. By explaining and analyzing this theory, it becomes clear that this theory actually leads to the cessation of the intellect in understanding the knowledge of divine attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine attributes
  • Mirza Mahdi Esfahani
  • Reason
  • Equivocally (homonymous)
  • Negative theology