فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی،دانشکده ادبیات، دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

2 عضو هیات علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه رازی

3 استادیار گروه الهیات، دانشکده ادبیات،دانشگاه رازی، کرمانشاه،ایران

چکیده

سرنوشت نفوس ناقصه ( یعنی کودکان،دیوانگان و ابلهان) از چالش برانگیز ترین مباحث مر بوط به معاد است که از دیرباز ذهن فلاسفه و متکلمان را به خود مشغول نموده است. . هدف این مقاله بررسی دیدگاه ابن سینا در مورد سرنوشت این نفوس است. ابن سینا به صراحت و به کرات در کتاب های متعددش به این بحث ورود نموده است و معتقد است که معاد و حیات مجدد برای نوع انسان امری همگانی بوده و نفوس ناقصه را هم شامل می شود. مبانی انسان شناسی شیخ این دیدگاه او را پشتیبانی می کنند. اما در باب کیفیت حشر و جایگاه این نفوس در آخرت،کلمات ابن سینا مذبذب است.گاه با کسانی که معتقد بودند که این نفوس پس از مرگ به افلاک می پیوندند موافقت و همدلی می کند،گاه سرنوشت نفوس ناقصه را به رحمت واسعه الهی ارجاع می دهد ،گاه نفوس ناقصه را در دسته سعادمندان قرار می دهد، گاه می گوید این نفوس نه اهل سعادت هستند و نه اهل شقاوت و گاهی مفهوم نفوس ناقصه را تعمیم داده و در تلفیق با نگاه خوشبینانه اش به مساله نجات و رستگاری، اکثر انسان ها را ذیل این مفهوم قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fate of the Incomplete Spirits from Avicenna's Perspective

نویسندگان [English]

  • zahra kahrizi 1
  • mojtaba biglari 3
1 Master of Islamic Philosophy and Wisdom،Faculty of Literature ، Razi University، Kermanshah، Iran
3 Assistant Professor, Department of theology, Faculty of Literature, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The Fate of the Incomplete Spirits (children, insane peoples and idiots) is one of the most challenging issues related to the resurrection that has long occupied the minds of philosophers and theologians
The purpose of this article is to investigate Avicenna's perspective about the fate of this Spirits.
Although the concept of “Incomplete Spirits " is vague and Avicenna's not clear exactly the meaning and scope of this concept but Avicenna's has argued this issue explicitly and repeatedly in numerous books and believes the resurrection includes mankind It also includes Incomplete Spirits.
The foundations of Avicenna's anthropology support this view. But Avicenna is hesitant about the quality and status of the resurrection of this souls in the afterlife, sometimes he agrees with those who believed that these people would join the planet after death. Sometimes he referred The Fate of the Incomplete Spirits to the mercy of the Divine, sometimes he puts the Incomplete Spirits in the category of blissful, sometimes says that these people are neither happy nor cruel and sometimes it generalizes the concept of the imperfect soul and, in combination with its optimistic view of the issue of salvation, puts most people under this concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • Incomplete Spirits
  • Resurrection of Children
  • Resurrection of the Insane
  • Resurrection of the idiots