حکمت فلسفی مصداقی از حکمت در قرآن و حدیث

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Philosophical Wisdom Is an Extension for Wisdom in the Quran and Hadith

نویسنده [English]

  • Azizollah Fayyaz Saberi
Assistant Professor at Ferdowsi University of Mashhad