امامت و امامان(علیهم السلام) در صحاح و برخی منابع معتبر اهل سنت

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم


عنوان مقاله [English]

The Imamate of Imams (A.S) in the Reliable Tradition Collections of the Sunnis

نویسنده [English]

  • Gholam Hossein Zainali
Assistant Professor at Institute of Islamic Culture and Thought, Qom