دیدگاه معرفت‌شناختی ویتگنشتاین

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

جامعة المصطفی العالمیة


عنوان مقاله [English]

Epistemological Viewpoint of Wittgenstein

نویسنده [English]

  • Javad Raghavi
Al-Mustafa International University