هرمنوتیک فلسفی و قرائت‌پذیری دین

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

محقق و نویسنده


عنوان مقاله [English]

Philosophical Hermeneutic and Hermeneutic of Religion

نویسنده [English]

  • Akram Namvar
Researcher and Writer