ماهیتِ ماهیت لابشرط مقسمی (مطالعه و نقد تطبیقی در اصول و فلسفه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

تحلیل امور اعتباری از مباحث مهم معرفت‌شناسی است. اعتبارات ماهیت، در علوم مختلف مورد توجه بوده است. برخی تعدد و تباین این اقسام را حقیقی و عده‌ای آن را اعتبار ذهنی قلمداد کرده‌اند.
در این مقاله با روشی تحلیلی ـ انتقادی نشان داده‌ایم که با تفکیک میان مقام اعتبار ذهنی و حیث حاکویت از واقع می‌توان دیدگاه نافیان تعدد را ناظر به تعدد حقیقی و مصداقی، و نظر قائلان به تعدد را ناظر به تعدد اعتبارات ذهنی تفسیر نمود و ادعا کرد که لابشرط مقسمی با ماهیت مهمله و لابشرط قسمی تفاوت حقیقی و واقعی نداشته، لحاظ‌های ذهنی است که با اغراض علمی و تعلیمی پدید آمده و بر اقسام ماهیت، چنان که برخی گمان کرده‌اند، نمی‌افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divisible Unconditioned Nature: Comparative Study in Philosophy and Usol (Fiqh Methodology)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Muhammad Musawy
  • Gholam Ali Moghaddam
Assistant professor at Razavi University
چکیده [English]

Separation between mental conceptions and analysis them, is an important issue, concerning about the nature consideration. Some Islamic scholars accept the actual plurality of it, but other believe to intellectual and subjective multiplicity of them. In this paper, in critical-analytical method, we have shown that the distinction between this conceptions is merely intellectual and subjective, our view can reduce the conflict between supporters and opponents of the multiplicity of this credits, plurality of this conceptions in mind has scientific and educational purposes and can not prove real divergence between them abroad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quiddity conceptions
  • Nonsense nature
  • Divisible unconditioned nature
  • Multiplicity of types
  • Union of types