نسبت‌های ممکن بین دو شیء در خارج و قضایای شرطی حاکی از آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

تحلیل قضایای شرطیه از جمله مهم‌ترین مباحث منطقی است. به نظر می‌رسد که تحلیل زبان‌شناسانه قضایا بدون توجه به واقعیاتی که قضایا از آن‌ها حکایت می‌کنند، تحلیل تمامی نیست. با تکیه بر شناخت واقعیات جهان هستی و دسته‌بندی آن‌ها، راه برای درک قضایای حاکی از آن‌ها هموار می‌شود. خواجه نصیرالدین طوسی در اساس الاقتباس با ترسیم نموداری، انحاء اتصال را احصاء نموده و نشان داده است که هر یک از محصورات چهارگانه قضایای شرطی اعم از لزومی، اتفاقی و استصحابی، برای بیان چه نوع اتصالی به کار می‌رود و نیز از این نمودار، موارد کاربرد شرطی متصله سالبه دانسته می‌شود. به نظر می‌رسد تصویر ارائه‌شده از این نمودار در نسخ موجود، دارای برخی اشکالات است که در این مقاله ضمن توضیح انواع اتصال بین دو امر و چگونگی حکایت از آن‌ها به وسیله قضایای شرطی، تصویر درستی از نمودار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possible Relations between Two Objects in Outside and Their Conditional Propositions which Are Indicated from Them

نویسنده [English]

  • Davoud Heidari
Assistant professor at Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

The analysis of conditional propositions is one of the most important logical issues. It seems that the linguistic analysis of the propositions, regardless of the facts that the propositions they indicate to, is not a complete analysis. By relying on the knowledge of the realities of the universe and their categorization makes the way easy for understanding the propositions which are indicated from them. The late Khaje Nasir by drawing a chart in Asas al-Eghtebas book has calculated aspects of connection and has shown what each of the four quantified propositions, whether essentiality, accidental, or presumption of a present fact, is used to express what kind of connection it is and from this chart, negative connective conditional proposition application cases has been known. The image provided by this chart appears to have some drawbacks in the available versions which in this paper, while explaining the types of connections between the two objects and how they are illustrated by conditional propositions, a correct picture of the chart is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Companionship
  • Presumption of a present fact
  • Essentiality
  • Accidental
  • Essentiality of negation
  • Negation of essentiality