پدیده‌های فراطبیعی در نگرگاه فیلسوفان مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

چکیده

انسان موجودی است که علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های جسمانی از ویژگی‌های روحانی که برخاسته از نفس مجرد اوست نیز برخوردار است. یکی از پیامدهای مرتبة تجردی انسان ظهور پدیده‌های فراطبیعی است. چگونه ممکن است که انسان از وقایع آینده باخبر می‌گردد و کارهایی انجام می‌دهد که ابزار و زمینة پیدایش آن فراتر از ماده و قوانین آن است. اگرچه فیلسوفان مسلمان همچون ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا و برخی از پیروان آن‌ها در تحلیل چنین پدیده‌هایی دیدگاه‌های یکسان و همانندی ارائه نموده و جملگی صدور این آثار را تنها از نفس مجرد امکان‌پذیر دانسته‌اند، برخی چون ملاصدرا با مبانی ویژة خود از جمله «تجرد قوة خیال» شاخص مناسبی برای پیدایش این پدیده‌ها مشخص کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supernatural Phenomena in View of the Muslim Philosophers

نویسندگان [English]

  • Sayyed Muhammad Musavi Baygi 1
  • Rasul Hosseinpour 2
1 Associate professor at Razavi University of Islamic Sciences
2 An MA of Islamic Philosophy and Theology