تأملی در اندیشۀ سیاسی ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد سبزوار

2 کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

چکیده

سیاست مدن، همواره از مباحث جدی فلاسفه بوده است و آنان پابه‌پای انبیا، به این اندیشه توجه کرده‌اند. باید خاطرنشان کرد که انبیا به صورت نظری و عملی، و فلاسفه به صورت نظری به این مسئله پرداخته‌اند.
از میان فلاسفة یونان، فیلسوفان پیش از سقراط به مسئلة سیاست توجه داشته و افلاطون و ارسطو، بسیاری از آثار خود را به این بحث اختصاص داده‌اند. در فلسفة اسلامی نیز فارابی لقب «فیلسوف سیاست» را یافته است، گو ابن سینا هم بخشی از رسالة خود را به سیاست مدن اختصاص داده است. فلاسفة دیگر همچون ملاصدرا، پس از این دو، نکته‌ای جدید را در این باره نیفزوده‌اند و می‌توان گفت که تنها به تفصیل و بسط مباحث مجمل‌ِ فارابی و ابن سینا همت گماشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Consideration on Mulla Sadra’s Political Thought

نویسندگان [English]

  • Hossein Behravan 1
  • Masoumeh Sadat Hosseini 2
1 -
2 -