رویکردی تاریخی به مقولۀ معرفت‌شناسی در تاریخ فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با ورود سوفسطاییان به عرصة تفکّر یونان، امکان معرفت تردیدآمیز گشت. با وجود این، افلاطون نخستین کسی بود که مباحث معرفت‌شناسی را به طور خاص بررسی کرد و به همین جهت او را به راستی می‌توان بانی معرفت‌شناسی نامید. از این دوران به بعد، اکثر فیلسوفان به بررسی معرفت و هستی‌شناسی ادراک پرداختند و این امر تا عصر جدید ادامه پیدا کرد، هرچند هیچ گاه معرفت‌شناسی به معنای خاص آن در این دوران هستی نیافت. در بین فیلسوفان مسلمان نیز همواره علم و نحوة تشکیل آن به بحث گذاشته می‌شد امّا معرفت‌شناسی به معنای امروزی آن تا قبل از حکمت متعالیه دیده نشد. نویسندگان در این مقاله سعی خواهند داشت تاریخچة کاملی را از روند معرفت‌شناسی از یونان باستان تا ابتدای عصر جدید و از شروع فلسفة اسلامی (کندی) تا قبل از حکمت متعالیه بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Approach to the Issue of Epistemology in the Philosophy of the West & Islamic Philosophy

نویسندگان [English]

  • Qasim Kakai 1
  • Hasan Rahbar 2
1 -
2 -