نویسنده = علیرضا کهنسال
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


2. بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-92

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال؛ علی مقیمی


3. چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-148

علیرضا کهنسال؛ معصومه عارفی


4. تأملی در برهان‌های عصمت امام

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-164

علیرضا کهنسال؛ نفیسه تحریرچی


5. مفهوم خلأ و دلایل اثبات و ابطال آن

دوره 8، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-142

علیرضا کهنسال


6. نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع

دوره 7، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-138

علیرضا کهنسال؛ نفیسه تحریرچی