نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت فکر و نظر از نگاه متکلمان و حکمای اسلامی

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-123

رحمت الله کریم زاده


2. حقیقت جسم از نگاه متکلمان و نقد آن بر اساس مبانی حکما

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 63-81

حسین غفاری؛ رحمت الله کریم زاده