نویسنده = مصطفی مؤمنی (نویسنده مسئول)
مداقه‌ای در مبنای اصالت وجود

دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 279-300

10.30513/ipd.2023.3627.1308

محمد نجاتی؛ مصطفی مؤمنی (نویسنده مسئول)؛ یاسر سالاری؛ فاروق طولی


جسم، جوهری مشکّک در اندیشۀ سهروردی

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 111-126

مصطفی مومنی؛ محمدجواد اخگری