نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-110

حجت اله مرزانی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف اله نبوی


2. تحلیل و نقد دیدگاه ملاصدرا دربارۀ سنخیت علت و معلول

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-54

رضا اکبریان؛ حجت اله مرزانی