کلیدواژه‌ها = عقل نظری
تعداد مقالات: 2
1. چیستی و کارکرد قوۀ درک‌کنندۀ احکام عملی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-252

محمدعلی نوری


2. عقل نظری و عقل عملی

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-110

محمداسحاق عارفی؛ حسین غفاری؛ عزیزالله فیاض صابری