کلیدواژه‌ها = برهان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-110

حجت اله مرزانی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف اله نبوی


2. نگرشی منطقی به برهان حفظ و نقل شرع

دوره 7، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-138

علیرضا کهنسال؛ نفیسه تحریرچی